رضا علی

عضو تیم آموزشی عربی آموز

درباره رضا علی:

مترجم زبان عربی و یکی از نویسندگان کتاب آموزشی عربی آموز. از مدرسین برتر حوزه عربی محاوره در لهجه های عمانی، قطری، اماراتی، کویتی و عراقی.

  • دارای یک سال سابقه تدریس آنلاین.
  • مسلط به لهجه های گوناگون زبان عربی.
  • از نویسندگان کتاب عربی آموز.
  • دارای مدرک کارشناسی مدیریت.
  • مترجم در حوزه پزشکی.

مدرک های آموزشی:

مدرک TTC