هاجر علی

عضو تیم آموزشی عربی آموز

درباره استاد:
دارای مدرک کارشناسی مدیریت، مدرس زبان عربی، یکی از نویسندگان کتاب عربی آموز و خودآموز عربی آموز. مترجم زبان عربی و مقاله نویس.